streda 18. apríla 2012

Besiedka Mikuláš

Na Besiedku Mikuláš boli pozvaní rodičia a starí rodičia . Deti si pripravili pekný program, ktorý sa páčil Mikulášovi aj pozvaným. Mikuláš ich pochválil a odmenil peknými darčekmi.December-Od Lucie do Vianoc

13.decembra bol na našej MŠ -Stridží deň.Deti boli poobliekané za strigy, duchov.Vymetali všetky kúty a natierali ich cesnakom-ochrana pred zlými duchmi po celý rok.


pondelok 16. apríla 2012

Naša materská škola

Našu materskú školu v tomto škol. roku navštevuje 46 detí.Máme 2 zmiešané-heterogénne oddelenia.Jedno oddelenie je celodenné a druhé je poldenné.Pracujú tu 3 učiteľky s dlhoročnou praxou.Snažíme sa,aby pobyt detí v mat. škole bol pre všetky deti čo najpríjemnejší.Každý mesiac deti prežívajú nejakú zaujímavú akciu.


sobota 14. apríla 2012

December v našej mš

Mesiac december bol pre našu Mš veľmi zaujímavý.Na začiatku mesiaca si naše deti pripravili program

dôchodcom.O našej materskej škole

Naša materská škola má dve oddelenia.V obidvoch oddeleniach sú zmiešané deti.Učia tu tri šikovné učiteľky.Naša trieda je presťahovaná vo farskom dome,takže máme sťažené podmienky-malé priestory.
.V tomto šk. r.máme 26 detí v malej triede. Práca je tu ťažká.